- Home Waar? Wanneer? Nieuws Diensten Bieb Forum Waarom 'n Mac? Top & flop Advertenties Links Contact English -

Waarom zou je een Mac kiezen?
Kiezen voor "een computer"... Het is voor mensen die er veel verstand van hebben al moeilijk genoeg, laat staan voor de vele beginners die er nog steeds zijn. Heel veel mensen verdiepen zich liever niet in de materie, en kiezen gewoon voor "zo één als de buurman". En die buurman heeft toch meestal een Windows-PC... Toch raden we mensen aan, even wat verder te kijken dan de neus lang is.

 

Probleem daarbij is wel, dat zelfs veel min of meer ervaren computergebruikers nauwelijks enige basiskennis hebben van de computer. Daarom is een kleine inleiding in de computerterminologie misschien geen overbodige luxe. Denkt u die inleiding niet nodig te hebben, dan kunt u rechtstreeks naar "Waarom een Mac" scrollen.

 

PC

Wat in het spraakgebruik een "PC" (personal computer) wordt genoemd, bestaat uit een paar op elkaar afgestemde zaken: "hardware" en "software". Hardware betekent in dit verband gewoon de computer met toebehoren; software slaat op de programmatuur, die in de meeste gevallen op CD-roms, of soms ook op floppies, staat. In principe is die software "niet stoffelijk", en tegenwoordig is nogal wat software zelfs alleen nog in "niet-stoffelijke" vorm (dus via telefoonlijn of kabelverbinding, en het internet) te koop. Er bestaan honderden of duizenden fabrikanten van PC's. Apple is er één van, anderen zijn bijv. Dell, HP, Compaq, Paradigit, Toshiba, enz. Microsoft is overigens géén fabrikant van PC's (maar van software, en wat randapparatuur).

 

Systeemsoftware

Je kunt, grof gezegd, 2 soorten software onderscheiden: systeemsoftware (oftewel het besturingssysteem, in het Engels het Operating System of OS) en applicatiesoftware (ook wel programma's, programmatuur e.d. genoemd). Systeemsoftware is de software die alle essentiële basisfuncties van een PC verzorgt: zonder systeemsoftware kunt u uw personal computer niet gebruiken, omdat er geen geluid of beeld uitkomt. De enige knop die dan iets zal 'doen' is de aan/uitknop. De systeemsoftware zorgt ervoor, dat u een beeld op uw scherm ziet, dat u zaken kunt opslaan op uw harde schijf, dat u kunt zoeken (en vinden) op uw harde schijf, dat u gegevens kunt ordenen en terugvinden, dat er letters op uw scherm verschijnen als u toetsen indrukt, enzovoorts. Bovendien zitten in de systeemsoftware allerlei elementen die door de applicatiesoftware (de programma's) gebruikt wordt: lettertypen, de vorm en kleur van vensters en knoppen, enzovoorts.

 

Er bestaan tientallen besturingssystemen, waarvan Windows (van de fabrikant Microsoft) de belangrijkste is. Onder die naam worden overigens tientallen besturingssystemen op de markt gebracht, die soms weinig of niets met elkaar te maken hebben: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows XP Pro, Windows CE...

Andere besturingssystemen zijn in volgorde van importantie: Mac OS (oftewel Macintosh Operating System, van fabrikant Apple) en het nieuwere Mac OS X (Macintosh Operating System 10), Linux, en Unix. Andere zijn bijvoorbeeld nog Palm OS, Windows-CE, Symbian, HP-UX, OS-2/Warp, Sun Solaris SPARC en IBM AIX. Daarbij valt overigens op te merken dat een aantal van deze systemen wel familie zijn: Mac OS X, Linux, Unix en IBM AIX zijn allemaal Unix-achtigen.

 

Praktisch alle besturingssystemen zijn tegenwoordig gebaseerd op een "Graphical User Interface" oftewel "GUI". Dat betekent dat programma's, bestanden e.d. door middel van plaatjes worden weergegeven. Dat maakt een eenvoudige(r) omgang met die bestanden en programma's mogelijk; in de tijd vóór de uitvinding en ontwikkeling van die GUI moest je commando's in een venstertje typen om eenvoudige handelingen zoals het verplaatsen of copiëren van bestanden uit te voeren.

 

Een besturingssysteem is altijd afgestemd op een bepaald type computer en/of processor; "even wisselen" van besturingssysteem is dus vaak niet mogelijk. Wel bestaat er zogenaamde "emulatorsoftware" waarmee je een bepaald besturingssysteem kunt draaien op een computer die daarvoor eigenlijk niet geschikt is. Omdat je op dat moment eigenlijk twee besturingssystemen tegelijk draait, kost dat meestal veel rekencapaciteit en de snelheid is daarmee nogal beperkt.

 

Wie een computer aanschaft, zal daar in bijna alle gevallen in één koop de benodigde systeemsoftware bij kopen. Koopt u bijv. een Dell, Compaq, HP, Toshiba, of Acer, dan zal daar steeds een Windows-versie bij zitten. Koopt u een computer van Apple, dan zal daar steeds Apple's eigen besturingssysteem Mac OS X bijgeleverd worden. In deze gevallen is de prijs van het besturingssysteem dus in de totaalprijs van de computer verrekend. Komt er na verloop van weken, maanden of jaren een nieuwere versie van 'uw' besturingssysteem op de markt, dan zult u soms opnieuw met geld over de brug moeten komen. Zo kost Windows XP Home los € 289,-- (upgrade € 135,--), Windows XP Pro € 429,-- en Mac OS X € 129,--. Voor tussentijdse "updates" via het internet (waarin kleine verbeteringen zitten) betaalt u overigens meestal niets.

 

Software

Wie alleen een computer met een besturingssysteem heeft, kan daar feitelijk nog niets mee. Afhankelijk van wat je met een computer wilt doen, zul je nog applicatiesoftware, oftewel programma's, nodig hebben: een tekstverwerkingsprogramma bijvoorbeeld, of een internetbrowser, een tekenprogramma, een fotobewerkingsprogramma of een mailprogramma.

Overigens zul je in de meeste gevallen wel al wat van dergelijke programma's meegeleverd krijgen met je computer en je systeemsoftware. Bij Windows zit de internetbrowser tegenwoordig al standaard in of bij de systeemsoftware, en bij Apple's Mac OS X zitten standaard programma's voor het schrijven van eenvoudige teksten, internetbrowsen, adresbeheer, agendabeheer, enzovoorts. Vaak worden met name eenvoudige programma's gratis meegeleverd bij de computer en systeemsoftware. Wie hogere eisen stelt en meer functies nodig denkt te hebben, moet in de buidel tasten en zelf uitgebreidere programma's aanschaffen. Bij aanschaf van een computer loont het altijd de moeite, kritisch te bekijken wat er aan applicatiesoftware bijgeleverd wordt. Soms worden meerdere programma's bij elkaar gevoegd - men spreekt dan ook wel van een "suite". Microsoft Office (bestaat voor Mac OS en Windows) is daarvan een goed voorbeeld: het bestaat uit Word (tekstverwerkingsprogramma), Excel (spreadsheet/database), Internet Explorer (internetbrowser), Outlook Express (mail) en, afhankelijk van de versie, soms nog enkele minder belangrijke programma's.

 

Dus... waarom dan een Mac?


Reden 1: Gebruikersvriendelijker Reden 9: Industriestandaard in de creatieve, grafische en multimedia-bedrijfstak
Reden 2: Veiliger Reden 10: Privacy
Reden 3: Minder last van virussen Reden 11: Software
Reden 4: Mooier Reden 12: Apple gaat niet failliet!
Reden 5: Stabieler Reden 13: Échte ‘plug and play’
Reden 6: Compatibel Reden 14: 50 talen voor één prijs
Reden 7: Lage supportkosten Reden 15: Klantenservice
Reden 8: De prijs!    

 

Reden 1:

Gebruikersvriendelijker

Al sinds de de eerste Macintosh uit 1984 staat Macintosh voor gebruiksgemak. Maar, zo wordt vaak gezegd, "eigenlijk is de nieuwste versie van Windows net zo gebruikersvriendelijk". Het is waar dat Microsoft sinds DOS een aardig eind gekomen is: Windows 3.1 was vooral lachwekkend, Windows 95 werd al min of meer bruikbaar en sinds de introductie van Windows XP zijn zelfs al tevreden gebruikers gesignaleerd... Maar feitelijk blijft Apple met de Macintosh de standaard in gebruiksgemak bepalen.

Het probleem is wel, dat er op het eerste gezicht niet veel verschil lijkt. Zowel Windows als Mac hebben icoontjes, menubalken, vensters, enzovoorts. De werkelijke verschillen merk je pas, als je er een tijd mee werkt, en als je echt dingen wilt dóén. Veel Apple-gebruikers hebben, als ze een Mac gebruiken, het gevoel alsof hun computer echt een verlengstuk van henzelf is geworden. Ze kunnen er letterlijk mee lezen en schrijven. De meeste Windows-gebruikers hebben of krijgen dat gevoel nooit. Voor nogal wat onder hen is hun computer vooral iets om tegen te schelden...

 

Hoewel Mac OS X zeker nog niet perfect is, zijn de voordelen van Mac OS X onweerlegbaar. Op dit moment (medio 2004) hebben sommige Windows-gebruikers als belangrijkste tegenargument dat Microsoft "Longhorn", een volgende Windows-versie, enkele (of veel) van de huidige Mac OS X-eigenschappen zal bezitten. Maar, volgens de laatste aankondigingen van Microsoft zal "Longhorn" niet voor 2006 verschijnen.
[Opm.: medio augustus 2004 werd duidelijk dat de verschijningsdatum weer zal verschuiven naar 2007, red.]

Of dat "Longhorn" dan inderdaad zal verschijnen, is afwachten (meestal lopen dit soort producten grote vertragingen op!); of het de functionaliteit van Mac OS X anno 2003 zal bevatten, is nog veel twijfelachtiger. En wat in ieder geval wel zeker is, dat Apple tegen die tijd letterlijk jaren verder is met de ontwikkeling van Mac OS X.

[Opm. 2: medio september 2004 werd duidelijk dat Microsoft enkele van de belangrijkste functies, zoals WinFS, uit Longhorn zal weglaten, in een poging het besturingssysteem toch nog in 2006 of 2007 op de markt te zetten.]

[Opm. 3: eind januari 2005 lijkt alle hoop op een dramatisch verbeterde Windows-versie verdwenen. Bill Gates zegt over Longhorn: "It won't be a radical shift, but it will be clearly an improvement on Windows."]

[Opm. 4: Microsoft heeft de naam Longhorn ondertussen verlaten en spreekt van Vista. De consumentenversie van Vista wordt niet voor begin 2007 verwacht.]

[Opm. 5: Lees het commentaar van één van de bekendste Windows-propagandisten, Paul Thurrott (auteur van diverse boeken over Windows) op een beta-versie van Windows Vista.]

 

Reden 2:

Veiliger

De laatste jaren is de invloed en het belang van het internet, en dus van netwerkgebruik, gigantisch gegroeid. Bijna iedereen met een computer is aangesloten op een intern netwerk of het internet, en vaak beide. Daarmee zijn ook de risico's van "inbraken" en "diefstallen" veel groter geworden. Het is daarom dus van groot belang dat uw computer voldoende beschermd is tegen aanvallen van buitenaf.

De Macintosh-computers scoren in dit opzicht steeds zeer hoog. Het Zweedse bedrijf Infinit Information AB schreef daarom in 1997 een wedstrijd uit, waarbij 100.000 kronen (± 15.000 euro) gewonnen kon worden door de eerste hacker die in kon breken op hun standaard Macintosh-webserver. Na 220.000 mislukte pogingen door hackers uit de hele wereld werd de wedstrijd afgesloten zonder dat het bedrijf de prijs uit hoefde te betalen.

In de Windows-wereld zijn "gehackte" computers echter schering en inslag. Vaak zijn slordige programmeerfouten in het Windows-besturingssysteem en/of Windows-programma's (zoals Internet Explorer, Office, Word) hier debet aan. Dit soort fouten wordt bijna wekelijks ontdekt, en Microsoft komt dan, na verloop van tijd en gedwongen door de publiciteit, met "service packs" of "security patches" om het lek te verhelpen (voorbeeld: in de eerste 8 maanden van 2003 kwamen er 40 belangrijke "patches" van Microsoft om grote lekken te dichten). In de grotere bedrijven lopen mensen rond die een dagtaak hebben aan het bijhouden van de nieuw gepubliceerde "patches" en het installeren hiervan op alle computers. Maar zelfs bij Microsoft zelf lukt het de systeembeheerders niet, het tempo hiervan bij te houden...

Naar aanleiding van herhaalde geslaagde inbraakpogingen door hackers besloot het Amerikaanse leger in 1999 zijn website niet langer op Windows-servers te plaatsen, en in plaats daarvan Macintosh-servers te gebruiken. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (US Department of Homeland Security) besloot in 2004 volledig over te stappen op Mac OS X. Dat betekende voor Apple een order van honderduizenden systemen.

In het door het Britse onderzoeksinstituut mi2g uitgevoerde onderzoek werd in september 2003 geconcludeerd: "Apple Mac OS X and BSD Least Breached"

De veiligheidsexpert Robert G. Ferrell zei over Microsoft: "They seem to expect the rest of the world to do their application testing for them gratis, and they ship most of their products with virtually all of what few security features they do have turned off by default."

 

Techniek-columnist Walter Mossberg van de Wall Street Journal schreef: "For consumers and small businesses, the burden of using Microsoft Windows just keeps getting heavier. After growing easier to use for several years, Windows PCs have taken a giant step backward because they are so insecure. Windows is riddled with security flaws, and new ones turn up regularly. It is increasingly susceptible to all kinds of viruses, malicious Trojan horse programs and spyware. As a result, Windows users have been forced to spend more of their time and money supporting their computers. But for consumers and small businesses, there's a simple way out of this endless morass: Buy an Apple Macintosh computer."

 

In februari 2004 waarschuwde Microsoft voor een "critical flaw" (kritieke fout) in de meeste versies van Windows. Niettemin deed Microsoft er meer dan 6 maanden over om met een oplossing te komen. "It does affect all (current) versions of Windows," said Stephen Toulouse, security program manager for Microsoft's Security Response Center. [...] Marc Maiffret, co-founder of eEye Digital Security, Browse Happy logothe company that discovered the flaw, criticized Microsoft for taking more than six months to come up with a patch to fix the problem. "Even the most secure Windows networks are going to be vulnerable to this flaw, which is very unique."

 

Reden 3:

Minder of geen last van virussen

Met de opkomst van het internet zijn virussen een steeds groter probleem geworden. Virussen zijn programma'tjes, geschreven door kwaadwillende programmeurs, die ongemerkt schade aanrichten en tijdverlies kunnen veroorzaken op uw computer. Daarbij proberen virussen ook steeds zichzelf te "vermenigvuldigen", waardoor ze zich razendsnel (via floppies, CD-rom's en tegenwoordig vooral via e-mail, internet) wereldwijd kunnen verspreiden. Vaak wordt gezegd dat virussen een "computerprobleem" zijn. Maar je kunt beter zeggen, dat het een "Windows-probleem" is. Bijna alle computervirussen (en andere "malware" zoals spyware) maken gebruik van de fouten, slordigheden en veiligheidslekken in Windows en Windows-software.

Voor de meeste Macintosh-gebruikers zijn computervirussen daarom iets, waar ze in de krant over lezen. De enige last die ze er soms van hebben is in de vorm van de ongevraagde mailtjes die ze van de besmette Windows-computers van kennissen toegestuurd krijgen. Maar dan nog kunnen die virus-besmette mailtjes op een Mac geen kwaad.

Er zijn de afgelopen 20 jaar ongeveer 40 virusvarianten ontdekt die een Mac kunnen of konden besmetten (de meeste stammen uit de tachtiger jaren en zijn ongevaarlijk voor min of meer moderne Macs) - tegen tienduizenden voor Windows (in 2001 werd een schatting van 40.000 genoemd, maar er komen dagelijks nieuwe bij; tegenwoordig schat men het aantal op 50-100.000).

Voor Mac-gebruikers vormen virussen dus een zeer veel kleiner risico. Maar uit het oogpunt van voorzichtigheid adviseren we natuurlijk ook Mac-gebruikers hoe dan ook het gebruik van goede anti-virussoftware.

Je leest nogal eens, dat de (relatieve) ongevoeligheid van Macs voor virussen het gevolg zou zijn van het kleine marktaandeel: 'hackers' zouden zich immers liever richten op de grootste gemene deler. Het is waar dat de minstgetroffen besturingssystemen ook een klein marktaandeel hebben, maar dat is zeker niet het hele verhaal: slechts 0,05% van de daadwerkelijke hackers-aanvallen (in 2002) betroffen MacOS, terwijl het marktaandeel van de Mac toch aanzienlijk hoger ligt (zo'n 4% wereldwijd). En zouden al die journalisten, kranten, televisieprogramma's en wetenschappers die Macs gebruiken, echt geen aantrekkelijk doel voor hackers zijn? Dat lijkt heel moeilijk te geloven...

 

Een citaat: "However, Jan Anderson, a member of Mi2g's Intelligence Unit, says that the small size of the Macintosh operating system's user base --what Mi2g refers to as "security through obscurity"-- does not entirely account for Mi2g's results. "Our main point here is that although only about 3 percent of systems are running Mac OS, the proportion of attacks suffered by these systems is 60 times less than this, i.e., 0.05 percent. There are also relatively few known vulnerabilities of Mac OS, as stated in the news release," Anderson wrote in an e-mail response to questions."

 

 

Reden 4:

Mooier

Over schoonheid valt te twisten, wordt vaak gezegd (meestal door mensen die bedoelen dat ze er niet over kunnen of willen praten). Maar feit is wel dat Apple met de vormgeving van de Macintosh-computers steeds hoge ogen gooit en bijna voortdurend ontwerpprijzen wint.

Natuurlijk interesseert het sommige mensen weinig of niets of hun computer "mooi" is - en ook een Mac is vaak in de eerste plaats een stuk gereedschap, en geen "museumstuk". Maar zeker veel "thuis-computeraars" vinden het best belangrijk dat zij iets in de huis- of werkkamer hebben staan dat het bekijken waard is. En voor veel mensen in de creatieve beroepen speelt het visuele aspect natuurlijk ook een grote(re) rol. Een mooie computer werkt wél zo prettig!

 

Reden 5:

Stabieler

Het nieuwe Mac OS X (oftewel Macintosh Operating System 10, Mac besturingssysteem versie 10) is gebaseerd op Unix. Unix is een besturingssysteem dat al heel lang toonaangevend is in de wereld van de grote ondernemingen, de overheid en de educatieve wereld, vanwege de grote stabiliteit en kracht.

Apple heeft de stabiliteit en kracht van Unix, voorheen erg complex en gebruikers-onvriendelijk, gecombineerd met het gemak van Macintosh. Dat betekent bijvoorbeeld, dat MacOS beveiligd geheugen heeft - als een programma onverhoopt mocht vastlopen, heeft dat voor de andere programma's of het besturingssysteem geen vervelende consequenties. En ook het besturingssysteem zelf zal minder gauw zelf vastlopen. Ergens op de Apple-site wordt beweerd dat Mac OS X nooit vastloopt of crasht - dat is overdreven en niet waar, maar het is wel waar dat Macs over het algemeen minder vastlopen dan computers die op Windows draaien.

 

Reden 6:

Compatibel

Je hoort van zogenaamde computerdeskundigen nog wel eens, dat "Apple niet compatibel is". Wat ze daarmee bedoelen blijft soms wat onduidelijk, want één programma of systeem kan op zich nooit compatibel zijn. Compatibel’ wil zeggen: “1. met elkaar in overeenstemming te brengen, syn. verenigbaar; 2. (van apparaten, toestellen e.d.) op elkaar aan te sluiten.” (Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 12e druk). Kortom, als twee apparaten niet compatibel zijn, kan dat aan beide liggen.

Wie compatibiliteit hoog in het vaandel heeft staan, maakt gebruik van (open) standaarden. Apple is van mening dat een standaard niet door één bedrijf kan worden voorgeschreven. Het bedrijf baseert zijn programma's daarom zoveel mogelijk op internationale standaarden (bijv. Ethernet, USB, FireWire, 802.11) die door alle bedrijven in de sector gebruikt kunnen worden. Zo kan iedereen probleemloos samenwerken. Daarom kun je met een Mac probleemloos met netwerken met andere computers omgaan- en zo bestanden uitwisselen en randapparatuur gebruiken.

Microsoft, met zijn grote marktaandeel, stelt liever zelf "standaarden" vast - zo kan het bedrijf het gebruik van die "standaarden" (liever gezegd: patenten) controleren en er anderen (dus uiteindelijk klanten: U!) veel geld voor laten betalen. Vaak wordt het andere bedrijven zelfs helemaal onmogelijk gemaakt, gebruik te maken van de gehanteerde protocollen. Het gevaar hiervan is natuurlijk wel, dat u met handen en voeten gebonden raakt aan één bedrijf: Microsoft...

 

  Mac Windows
Lezen en schrijven van floppies, CD's, enz. Leest en schrijft standaard zowel Mac- als Windows-geformatteerde schijven. Kan alleen Windows-geformatteerde schijven lezen (tenzij u speciale, dure software aanschaft).
Videobestanden Gebruikt vooral de open industriestandaard MPEG-4 Gebruikt de gesloten Windows-standaard
Muziekbestanden Gebruikt vooral MP3- en AAC-bestanden. Beiden zijn open industriestandaarden. Gebruikt vooral MP3 en WMA-bestanden. MP3 is een open standaard, WMA is een Microsoft-standaard.
Tekstbestanden Diverse tekstverwerkingsprogramma's zoals MS Word, AppleWorks, icWord, Nisus Writer, MarinerWrite, Mellel. Alle programma's kunnen RTF-bestanden openen en bewaren. Diverse tekstverwerkingsprogramma's (bijna altijd MS Word).
Beeldbestanden jpg, gif, Photoshop, Illustrator, enz., enz. jpg, gif, Photoshop, Illustrator, enz., enz.

 

Wel is het zo, dat voor bepaalde programma's in de Windows-wereld geen Macintosh-tegenhanger bestaat. Microsoft Access (een databaseprogramma) en AutoCAD (een technisch ontwerpprogramma) zijn hiervan belangrijke voorbeelden. Omgekeerd zijn er overigens ook programma's te vinden (zoals FinalCut Pro) waar wel een Mac-versie van bestaat, maar geen Windows-versie. In veel gevallen is echter wel een oplossing te vinden, als u gegevens (bestanden) van programma X voor Windows wilt gebruiken in programma Y voor Macintosh.

 

Reden 7:

Lagere supportkosten

Verschillende onderzoeken ondersteunen wat veel gebruikers ook in de praktijk zien: Macintosh-gebruikers hebben veel minder technische ondersteuning nodig. Onderzoeksbureau Gartner concludeerde in 1995, dat de supportkosten voor Macintosh-gebruikers hierdoor 25% lager lagen. In een bedrijfssituatie met 18 Windows-gebruikers was 1 persoon nodig voor technische ondersteuning; bij gebruik van Macintosh kon 1 supportpersoon 23 Mac-gebruikers bedienen. Overigens waren er ook bedrijven waar er 1 supportpersoon per 77 Windows-gebruikers, of 95 Mac-gebruikers op de loonlijst moest staan.

Gartner voerde in 2001 opnieuw een onderzoek uit, ditmaal bij de University of Melbourne in Australië. Hieruit bleek, dat het per jaar zo'n 1505 euro kost om één Windows-PC draaiende te houden, tegen 1167 euro voor één Macintosh. Een verschil van een kleine 30% dus, dat hem vooral in de indirecte kosten zit.

Cijfers uit het Waalse onderwijs komen nog tot veel grotere verschillen: daar ontdekte men dat de supportkosten voor Macs slechts 15% waren van die bij Windows-PC's.

Veel computergebruikers kunnen bij problemen niet terugvallen op hun eigen "technische dienst" of systeembeheerders - omdat ze die gewoon niet hebben. Ze zijn dan aangewezen op de telefonische support van de fabrikant. In de praktijk blijkt die support vaak teleurstellend: soms mag u al blij zijn als de persoon aan de andere kant van de lijn Nederlands of Engels spreekt, en het advies is in veel gevallen simpelweg: "herformatteer de harde schijf en installeer alle software opnieuw". In dit artikel uit PC Magazine uit oktober 2002 (te lezen via www.archive.org) kunt u lezen, dat van alle geteste computerfabrikanten, de technische ondersteuning van Apple als beste uit de bus komt. Onderschat deze factor niet: in hetzelfde artikel wordt gesignaleerd dat dat jaar 47% van alle gebruikers van een IBM notebook een probleem had en een beroep moest doen op de technische ondersteuning van de IBM. Andere merken scoorden nog slechter!

 

Reden 8:

De prijs!

Bijna iedereen zegt het: "Macs zijn wat duurder". Zelfs de meeste Mac-fans zullen dat niet direct tegenspreken. Toch is het niet verstandig u door dit vooroordeel te laten leiden. Het is waar dat u bij Macs wel eens iets extra betaalt voor de perfecte vormgeving, de kwaliteit en het gebruiksgemak. Maar toch is dat maar een deel van het verhaal. In sommige gevallen zijn ook de topmodellen PowerMacs veel goedkoper dan vergelijkbare (of langzamere) computers van andere merken...!

Wired, 30 october 2003:
"Strung together from 1,100 dual-processor Power Mac G5s, the Big Mac is "arguably the cheapest supercomputer and is definitely the most powerful home-built supercomputer," Varadarajan said during a presentation at the O'Reilly Mac OS X Conference."
"The feat of building the monster machine so cheaply and quickly has impressed the experts. Varadarajan said he has received calls from other supercomputing sites, asking for instructions to help build similar systems. "Expect to see a lot more G5 clusters from now on," he said."

Neem bijvoorbeeld het Virginia Polytechnic Institute and State University in de VS. Met plannen om een supercomputer-cluster (een supercomputer, samengesteld uit kleinere, met elkaar verbonden computers) te bouwen met een beperkt budget, zat de universiteit met de handen in het haar. Men had verschillende plannen, met gebruikmaking van Intel Itanium2, AMD Opteron, SGI MIPS en Sun Ultrasparc-modellen, bestudeerd. Al deze opties konden niet binnen het budget gerealiseerd worden.

Toen introduceerde Apple de 2 GHz dual-G5 machine... Met deze machine waren de plannen van de onderzoekers plotseling toch mogelijk. De universiteit schafte 1.100 van de snelste G5's aan en Srinidhi Varadarajan (die tot enkele weken vóór het aanvragen van een offerte nog nooit met Macs had gewerkt) schakelde deze samen tot een supercomputer, die een van de snelste ter wereld zou worden.

 

Rang Naam Locatie
Computer/Processor
Snelheid
Prijs
1 Earth Simulator Yokohama, Japan
NEC
35,86 TFlops
US$ 350.000.000
2 ASCI Q LANL, Los Alamos, USA
HP Alphaserver SC
13,88 TFlops
US$ 200.000.000
3 ‘SuperMac’ Virginia Tech, USA
Apple PowerMac 2 GHz G5
10,28 TFlops
US$ 5.200.000
4 MRC Linux Cluster LLNL, Livermore, USA
Linux Networx/Quadrics
7,634 TFlops
US$ 120.000.000?
5 ASCI White LLNL, Livermore, USA
IBM SP Power3
7,304 TFlops
US$ 110.000.000

Stand van zaken op 20 november 2003

 

Een ander voorbeeld zouden de G4 en G5 XServes kunnen zijn, een product van Apple dat specifiek op de grote, professionele gebruikers gericht is. Deze machines is voor veel bedrijven een echt koopje, onder andere omdat ze zo aan licentiekosten VEEL minder geld kwijt zijn: Apple verkoopt de machine met een onbeperkte gebruikerslicentie, terwijl Microsoft bij Windows-servers extra geld vraagt voor elke extra gebruiker op het netwerk.

LinuxInsider, 4 november 2004:

"Typically, therefore, a company with 50 Mac users will pay around $80 more for each copy of Microsoft office, or about $4,000 more in total, than its PC-using competitor. On the other hand, that PC-using company will pay Microsoft another $1,298 for the discounted five-user Microsoft Windows Small Business Server 2003 license, and then cough up $4,142 more for an additional 45 client access licenses --meaning that, in the end, the company using Macs spends about a thousand bucks less than its PC using competitor."

Columnist en schrijver Paul Murphy schreef in LinuxInsider een interessant artikel waarin hij ingaat op de kosten en de beschikbaarheid van software voor het Mac-platform. Ook dat artikel is interessant leesvoer voor iedereen die overweegt een Mac te gaan gebruiken (en zeker voor hen die dat nog niet overwegen!).

 

Met de introductie (in januari 2005) van de Mac mini (vanaf € 499) probeert Apple ook de mensen die een gewone huis-tuin-keukencomputer zoeken, een aantrekkelijk aanbod te doen. Weliswaar krijgt u voor dat geld geen beeldscherm, muis of toetsenbord en niet erg veel werkgeheugen, maar als u die al niet heeft, kunt u ze voor weinig geld overal aanschaffen. En: als u de Mac mini bij de Apple Store bestelt, wordt hij gratis opgestuurd. Vergelijk dat maar eens met de € 90,-- "verzendkosten" (da's bijna 200 gulden!), die DELL rekent voor al zijn "goedkope" computers. Geen wonder dat Dell deze kosten goed verstopt in de minieme lettertjes in z'n advertenties...

 

InformationWeek, 4 oktober 2004:

"His company was looking for a backup system and issued a request for proposals that specified 4 terabytes of storage. The bids he received from Hewlett-Packard and Dell/EMC ran $60,000 to $70,000. Because the company's designers used Macs, Apple was thrown into the RFP [request for price] process as well. Apple offered its Xserve RAID, with 8 terabytes of storage, along with two Xserve G5s, for $56,000."

Toegegeven, soms betaal je voor een Mac inderdaad wel iets extra. Maar het is dom om maar zonder meer er van uit te gaan, dat kiezen voor een Mac altijd betekent: meer geld kwijt zijn. Integendeel, ook alles welbeschouwd (support- en onderhoudskosten, opleidingskosten, levensduur...) kan een Mac een zéér aantrekkelijk alternatief bieden. In dat verband is het veelzeggend, dat veel professionele Mac-gebruikers in het MKB werken: zij houden precies in de gaten wat ze aan ICT-kosten uitgeven!

 

Reden 9:

Industriestandaard in de creatieve, grafische en multimedia-bedrijfstak

Natuurlijk, het marktaandeel van de Macintosh is niet zo groot. Maar in bepaalde sectoren is de Mac zéér aanwezig - en wordt je soms zelfs met iets anders nauwelijks serieus genomen. De grafische sector is een goed voorbeeld: de meeste ontwerpers, reclamebureaus, uitgeverijen en lithografen werken met Macs.

Maar ook in de muziekwereld, architectuur en moleculaire biologie is de Mac een veelgeziene verschijning. En wie op televisie een Nobelprijswinnaar, een beroemde kunstenaar of muzikant ziet, ziet vaak in zijn of haar buurt ook een Mac staan. Dat wil niet zeggen dat u geen Nobelprijs zult winnen of een goede ontwerper kunt zijn zónder een Mac, maar misschien verkleint u uw kansen wel...

 

Reden 10:

Privacy

Met de opkomst van de computer is het ook steeds gemakkelijker geworden, allerlei persoonlijke gegevens te verzamelen, te verspreiden en te vergelijken. Denk maar aan uw adresgegevens en telefoonnummers, die door veel bedrijven verhandeld worden, zodat u per post en telefoon lastiggevallen kunt worden met allerlei vragen en aanbiedingen. Ook allerlei financiële en persoonlijke gegevens worden steeds meer op computers opgeslagen. En: voor veel bedrijven zijn uw persoonlijke gegevens ook "handel". Bijvoorbeeld voor Microsoft.

Webwereld Nieuwsbrief, 23 november 2004:
Meerderheid thuis-pc's besmet met spyware
Driekwart van de thuiscomputers in Nederland en BelgiŽ is besmet met zogenoemde malware. Spyware vormt hierbij de grootste bedreiging. Dit blijkt uit onderzoek van Symantec Benelux onder tweehonderd personen uit Nederland en BelgiŽ. Hieruit blijkt dat 76 procent van de onderzochte computers geÔnfecteerd is met malware, de verzamelnaam voor kwaadaardige programmatuur. Spyware (inclusief adware) vormt met 64 procent de grootste groep.

Ook op uw eigen computer zijn, of u het weet of niet, allerlei zaken opgeslagen die u liever niet bekend ziet worden: misschien bankgegevens, creditcard-nummers, persoonlijke brieven, de websites die u bezoekt, de software die u gebruikt. Microsoft promoot de laatste jaren ook haar "Passport"-technologie, die het makkelijk moet maken te bestellen via het internet: U geeft al uw gegevens (naam/adres/bankgegevens/creditkaartgegevens) aan Microsoft, en Microsoft geeft deze dan automatisch door als u een bestelling wilt plaatsen bij een site die de "Passport"-technologie gebruikt. Sites die dat doen, betalen daarvoor uiteraard weer een bedrag aan Microsoft.

Microsoft en Windows hebben echter (ook) in dit opzicht geen onberispelijke staat van dienst. Lees dit artikel in Wired Magazine ("Microsoft spills consumer data", Brian McWilliams, 20 november 2002) over hoe Microsoft omgaat met de vertrouwelijke gegevens van haar klanten. Ook "spyware" (kleine programma'tjes die ongemerkt doorgeven wat u allemaal typt en doet op uw computer) bedreigt uw privacy sterk. Blijkens onderzoek van Symantec zou driekwart van de (Windows) thuiscomputers besmet zijn met spyware.

 

Reden 11:

Software

Een veel gehoorde opmerking is, dat er voor de Mac zo weinig software beschikbaar is. Het is ook wel zo: er zijn veel meer programma's voor Windows te vinden dan voor een Mac. En sommige veelgebruikte programma's op het Windows-platform hebben momenteel (dec. 2003) geen (recente) Mac-versie, bijvoorbeeld AutoCAD of Microsoft Access. Maar er is natuurlijk omgekeerd ook veel software, waarvan alleen een Macintosh-versie bestaat. En de kwaliteit van veel van die Windows-software...?

Apple's eigen iTunes, iPhoto en Safari zijn goede voorbeelden: programma's die, dat geven ook Windows-gebruikers wel toe, tot de absolute top in hun soort behoren (en dat zullen weinig mensen van AutoCAD of Access durven zeggen) Maar: alleen voor Apple's MacOS X. Apple zelf vermeld op dit moment een aantal van 16.000 beschikbare applicaties, maar we moeten er momenteel nog wel rekening mee houden, dat een deel daarvan niet beschikbaar zal zijn in zowel MacOS-9 als MacOS-X-versies. Maar het aantal OS-X programma's dat momenteel op de markt komt geeft wel aan de we niet pessimistisch hoeven zijn. OS-X maakt het voor ontwikkelaars ook veel makkelijker om (Unix- of Linux-) software om te zetten voor gebruik op een Mac.

Een eigenaardig, maar veelzeggend feit dat naar voren komt uit de statistieken, is dat de gemiddelde Mac-gebruiker aanzienlijk meer programma's (tot 5 maal meer!) gebruikt dan de gemiddelde Windows-gebruiker. Blijkbaar kunnen (of durven) Windows-gebruikers ondanks dat grote aanbod toch niet zo veel programma's te gebruiken...

 

Reden 12:

Apple gaat níét failliet

Er zijn weinig computerbedrijven die zo vaak het graf zijn ingeschreven als Apple. Elke paar jaar zijn er weer wel wat journalisten die écht zeker weten dat Apple binnenkort failliet zal gaan, of opgekocht zal worden door Philips, Microsoft, IBM, Albert Heijn of Kruidvat. Toch is dat nog steeds niet gebeurd. Integendeel, op dit moment (mei 2005) is Apple een van de weinige computerbedrijven die (VEEL) winst maakt!

Feit is, dat Apple (in tegenstelling tot al die concurrenten) miljoenen tevreden en loyale klanten kent, die niet snel zullen overstappen naar een ander merk. Die gebruikersgroep vormt voor Apple een zeer solide basis. Bovendien is de marktpositie in markten zoals de grafische wereld en televisie/film zeer sterk. Hierdoor heeft Apple zeer forse reserves kunnen opbouwen, die het voortbestaan van het bedrijf zekerstellen.

 

Reden 13:

Échte ‘plug and play’

‘Plug-and-play’ betekent: het direkt en zonder problemen aansluiten van randapparatuur (zoals een printer, digitale camera, scanner...). Het zou heel eenvoudig moeten gaan, maar de praktijk is nogal eens heel anders. Gebruikers bij wie 'plug-and-play' (aansluiten en spelen) niet zo vlot gaat, spreken ook wel van 'plug-and-pray' (aansluiten en bidden).

Het is juist dat er in de Windows-wereld de laatste jaren op dat gebied wat verbeterd is. Maar veel Windowsgebruikers die een kijkje nemen bij de Mac, zijn plezierig verrast...

Voor veel apparaten is ondersteuning standaard al in MacOS X ingebouwd; soms moet u een driver en/of programma op harde schijf installeren via bijgeleverde CD-rom. Bij aanschaf van nieuwe apparatuur is het overigens wel verstandig te informeren naar de MacOS X-compatibiliteit. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een fabrikant geen MacOS X-ondersteuning bij zijn product(en) biedt. Ook dan zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput: soms zijn er drivers e.d. beschikbaar van een derde partij, al zal dat niet altijd gratis zijn.

 

Reden 14:

Meer dan 50 talen voor één prijs

De 'gewone' gebruiker zal het misschien niet zo vaak gebruiken, maar in onze multiculturele samenleving moet het toch genoemd worden: wie (een computer met) OS X aanschaft, krijgt daarmee een computer die ongeveer 50 taalversies van dat Mac OS kan draaien - zelfs tegelijk. U hoeft dus geen extra modules aan te schaffen: het besturingssysteem bevat in principe al deze talen.

Per gebruiker valt de systeemtaal in te stellen: Engels, Japans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Traditioneel Chinees of Vereenvoudigd Chinees, Koreaans en Braziliaans Portugees. Verder is er een brede ondersteuning voor veel andere talen zoals Thai, Koreaans, Arabisch, Hebreeuws, Cherokee, Hawiiaans, Canadees-Aboriginal lettergrepen, Armeens, Pools, Hongaars, Sloveens, Russisch, Estisch, Lets, Litouws, Oekraïens, Macedonisch, Servisch, Dari, Pashto, Oezbeeks, Armeens, Cherokee, Faroers, Catalaans, Iers, Noord-Sami, Inuktitut en Welsh. U kunt binnen één document verschillende karaktersets gebruiken. Via het "lettertekenpalet" kunt u ook talen zoals Chinees en Japans invoeren zonder dat u een corresponderend toetsenbord nodig heeft. Voor Japanse gebruikers is er een geavanceerde “predictive input”, die afhankelijk van de context de karakters suggereert die u zou kunnen gebruiken.

Mac OS X bevat voor deze talen bovendien een groot aantal fonts (lettertypen), die apart gekocht, meer dan $ 10.000,-- zouden kosten. Met zijn Unicode-4.0 ondersteuning is Mac OS X volledig bij de tijd.

 

Reden 15:

Klantenservice

Al hoopt u het nooit nodig te hebben, het is toch goed om te weten dat het er (goed verzorgd) is: de klantenservice. En wij zullen de laatsten zijn om Apple's klantenservice perfect te noemen, maar uit internationale onderzoeken komt de service van Apple wel consequent goed uit de bus.

Tevredenheid over service
Bron:
News.com
"Consumer
Reports" 03-2004
"Am. Customer
Satisfaction Index" 06-2005
ACSI
2006
ACSI 2007 ACSI 2008 ACSI 2009 ACSI 2010
Apple
74
81
83
79
85
84
86
Dell
62
74
78
74
75
75
77
Gateway/Acer
61
72
73
75
72
74
77
Hewlett-Packard
54
73
75
76
73
74
77
Compaq
51
67
72
73
70
74
74

 

Bij een onderzoek onder 4.100 klanten kreeg Apple 74 punten (van een theoretisch maximum 100 punten). Dell kreeg 62 punten, waarbij de onderzoekers opmerkten dat de score van Dell de afgelopen tijd sterk aan het dalen is. In de "American Customer Satisfaction Index" was Apple ooit de middelmaat, maar de laatste 5 jaar is de score gestegen tot de beste.

 

 
 

Copyright © Alle rechten voorbehouden - J. van Es